WIE

Schmidt Zeevis

WAT

Campagne rondom de verhuizing van Het Vasteland naar de Spaanse Polder

WAAROM

Schmidt Zeevis steekt zijn nek uit met een mega investering in een geheel nieuw pand + opslag + distributie. Ze verhuizen van het drukke centrum in Rotterdam naar een industrieterrein in de Spaanse Polder. Om zoveel mogelijk klanten te behouden moet heel Rotterdam e.o. regelmatig berichten over de verhuizing tegenkomen.

CONCEPT

We hebben alle communicatie opgehangen aan het thema ‘De Quotum 500’. Iedereen die Schmidt Zeevis een warm hart toedraagt kan zijn steun betuigen door één of meerdere heipalen onder het pand te kopen (totaal 500 heipalen). Hier krijgen de ‘supporters’ een pakket aan tegenprestaties voor terug zoals: digitaal filmpje van hun eigen heipaal die de grond in gaat, vermelding in het Quotum 500 tijdschrift, een uitnodiging voor de Koninklijke opening, een tegoed bon van € 100 etc.

EXECUTIE

Van het bedenken van het thema ‘De Quote 500’ tot het regelen van de productie en de communicatie vóór, tijdens als na de verhuizing is  het werk van JonghINBusiness.

Resultaat

185 heipalen verkocht à € 2.015. Hiermee hebben we de communicatie rondom de verhuizing kunnen financieren en The Ocean Cleanup van Boyan Slat een financiële impuls gegeven.